გესაჭიროებათ იურიდიული მომსახურება?

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!

გესაჭიროებათ იურიდიული მომსახურება?

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!

გესაჭიროებათ იურიდიული მომსახურება?

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!

ჩვენ შესახებ

                                                                   ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!          სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები   (ყოფილი ხაჩიძე და  გოჩელაშვილების საკონსულტაციო  ჯგუფი)    დაფუძნებულია 2005 წლის 23 დეკემბერს  და წარმოადგენს  პროფესიონალთა გუნდს, სადაც   იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი  სახის მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურება: კორპორატიული მომსახურება იურიდიული პირებისათვის,  სარჩელისა და სხვა პროცესუალური დოკუმენტების მომზადება, საქმის წარმოება  და წარმომადგენ...