21 სექტემბერი 2018

 


ჩვენს იურიდიულ კომპანიაში,    „ადვოკატის  შესახებ“  საქართველოს კანონის შესაბამისად, მსურველებს შეუძლიათ გაიარონ სტაჟირება სპეციალური პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიული სწავლების  პრაქტიკულ კურსს, პროფესიული უნარ-ჩვევების დაუფლებას.  სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ  გაიარონ    პრაქტიკული სწავლების კურსი და დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს