საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე მუხლზე

2019 წლის 18 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით  დაკმაყოფილდა კონს...

დაგროვებითი პენსია

  დაგროვებითი პენსიის  შესახებ  საქართველოს კანონით  დაწესებული რეგულა...

ადვოკატი და კლიენტი

თუ გესაჭიროებათ   იურიდიული დახმარება და     ადვოკატის მომსახურება,...

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-ე მუხლის მე-5 პუნქტზე საკონსტუტიციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

    2018 წლის 14 დეკემბერს, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლ...

ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში

საქართველოს კანონი   საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ &nbs...