21 სექტემბერი 2018

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ მოგვმართონ  ონლაინ რეჟიმში და  სახლიდან გაუსვლელად მიიღონ მათთვის საჭირო  მომსახურება:  ადვოკატის და აუდიტორის კონსულტაცია, ოფიციალური წერილების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა დოკუმენტაციის  მომზადება კლიენტის საჭიროებიდან გამომდინარე.

ონლაინ კონსულტაციები წარმოებს ვებგვერდზე განთავსებული სოციალური ქსელის მეშვეობით (Viber, Skype, WhatsApp ),  ხოლო   წერილობითი ფორმით გამოგზავნილ  შეკითხვებზე  კლიენტებს  პასუხი გაეგზავნებათ მათ მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. მომსახურების საფასური გადაიხდება წინასწარ,  კომპანიაში არსებული ტარიფების შესაბამისად. მსახურება ფასიანია. 

წერილობითი ფორმით  შეკითხვები და ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ    ელექტრონულ ფოსტაზე:     info@lawservices.ge