21 სექტემბერი 2018

v ჩვენი  იურიდიული კომპანიის კლიენტებს ერთდროულად შეუძლიათ მიიღონ როგორც სამართლებრივი მომსახურება, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მაღალკვალიფიციური აუდიტორული მომსახურებაც.  ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს    აუდიტორულ კომპანია შპს  „ინტელაუდიტთან“,  რომელიც წარმოადგენს  მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდს.  

 

v ნებისმიერ ფიზიკურ პირს შეუძლია ჩვენს კომპანიასთან ხელშეკრულების დადება და მაქსიმალურად კომფორტულად და მარტივად, დროისა და ხარჯების დაზოგვით, კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების მიღება, როგორც პირადად, ასევე, ოჯახის წევრებზე. შეთანხმების პირობები თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალურია.