ნანა გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

თამარ გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

ლალი გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია-საერთო

ირაკლი ხაჩიძე

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - სამოქალაქო

აკაკი ძაგანია

ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

არჩილ სიხარულიძე

ადვოკატი, სპეციალიზაცია-საერეთო