თამარ გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

ლალი გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია-საერთო

ნანა გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

ირაკლი ხაჩიძე

პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია სამოქალაქო

აკაკი ძაგანია

ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო

არჩილ სიხარულიძე

ადვოკატი, სპეციალიზაცია-საერეთო

ნინო კობახიძე

ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო