21 სექტემბერი 2018

კორპორაციული მომსახურება არის საუკეთესო საშუალება, მნიშვნელოვნად ნაკლებ დროში, ზედმეტი დანახარჯების გარეშე, მაქსიმალურად კომფორტულად და მარტივად მიიღოთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება. ჩვენი კომპანიის გამოცდილება მრავალმხრივია, მომსახურებას ვუწევთ  მომსახურების,  საამშენებლო,  გადაზიდვის და სხვა   სფეროებში დასაქმებულ კომპანიებს.

ჩვენს კომპანიაში კორპორატიულ კლიენტებს მომსახურებას უწევენ მაღალი კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ადვოკატები:

  თამარ გოჩელაშვილი,   ლალი გოჩელაშვილი, ნანა გოჩელაშვილი  და  აკაკი ძაგანია