ლალი გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია-საერთო
ტელეფონი : +995 599 55 80 43
ელ. ფოსტა : lgochelashvili@lawservices.ge

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სპეციალიზაცია - საერთო

 

სამუშაო გამოცდილება

2008 წლიდან დღემდე - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის თავმჯდომარე - სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები;

2006 წლიდან დღემდე - მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი - სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები;

2003-2005 წწ. -  სამოქალაქო სამართლის ექსპერტი (სასამართლო რეფორმის შესახებ)  - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება(GTZ);

1999-2005 წწ.- სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის მოსამართლე - საქართველოს უზენაესი სასამართლო;

1998-1999 წწ. - სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - ქუთაისის საოლქო სასამართლო;

1998 წ. - ჩააბარა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით;

1996–1998 წწ. – ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარე - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;

1991-1998 წწ. ადვოკატი - საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი.

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა

()იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ წევრი;

()იპ საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის“ (სიფა) წევრი.

 

განათლება

1985-1990 წწ. - სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგისტრი - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.