მაგდა ლორთქიფანიძე

იურისტი
ტელეფონი : +995 571 71 02 04
ელ. ფოსტა : mlortkipanidze@lawservices.ge

 

სამუშაო გამოცდილება

 

2020 წწ. იანვრიდან იურისტი - სპს  "ხაჩიძე და გოჩელაშვილების საკონსულტაციო ჯგუფი";

 

2017-2019 წწ. უფროსი იურისტი - ა(ა)იპ "ადგილობრივი თემის განვითარების ინიციატივა";

 

2016-2017 წწ. სტაჟიორი - ა(ა)პი "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია".

 

 

განათლება

 

2018-2020 წწ. იურდიული ფაკულტეტი, მაგისტრატურა - ჩიკაგო-კენტის ამერიკული სამართლის სკოლა;

 

2014-2018 წწ. იურდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 

2019 წ. ივლისი - ჩააბარა ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.