აკაკი ძაგანია

ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო
ტელეფონი : +995 577 428 844
ელ. ფოსტა : kdzagania@lawservices.ge
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სპეციალიზაცია - საერთო

სამუშაო გამოცდილება
2010 წლიდან დღემდე - ადვოკატი -
სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები;
2005-2010 წწ. პროექტის ხელმძღვანელი - საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია;
2004-2005 წწ. პროექტის კონსულტანტი - ევროპის საბჭოს სამდივნო;
2004 წ. მოწვეული სპეციალისტი - საქართველოს პარლამენტი;
2003 -2004 წწ. იურისტ-კონსულტანტი - ამერიკული კერძო კომპანია „პარტნიორები განვითარებისათვის“ (ARD);
2001-2003 წწ. - მცირე გრანტების პროგრამის ხელმძღვანელი - აშშ-ს ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI);
1999-2001 წწ. იურისტი - საქართველოს საკრებულოთა ასოციაცია;
1997-1999 წწ. იურისტი - ინვალიდების საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი.
 
განათლება
1999 -2000 წწ. - სახელმწიფო მართვის მაგისტრი - სახელმწიფო მართვის ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტის (GIPA) სტუდენტი;
1990-1996 წწ. - იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არის თვითმმართველობის საკითხებზე გამოცემული რამდენიმე ნაშრომის რედაქტორი და ავტორი.