ნანა გოჩელაშვილი

მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი, სპეციალიზაცია - საერთო
ტელეფონი : +995 599 58 01 97
ელ. ფოსტა : ngochelashvili@lawservices.ge

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი, სპეციალიზაცია - საერთო, სპეციალიზებულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში

 

სამუშაო გამოცდილება

2005 წლის 23 დეკემბრიდან დღემდე - მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი - სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები;

2008 წლიდან დღემდე - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის არბიტრი - სპს გოჩელაშვილები და პარტნიორები;

2003-2007 წწ.  სს „საქაბრეშუმის” გაკოტრების მმართველი

1996-2005 წწ. ადვოკატი - საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი;

2000-2001 იურისტი - Adventist Development and relief Agency (ADRA);

1998-2000 წწ.  ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარე - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;

1996-1997 წწ. იურისტი - შპს „აუდიტი“;

1991-1995 წწ.  კანცელარიის უფროსი - საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურის ქუთაისის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა.

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

ა(ა)იპ  „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" წევრი;

ა(ა)იპ „ძლიერი ქალი - ძლიერი სახელმწიფო“ - დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;

ა(ა)იპ „საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია“ (სიფა) - წევრი;

ა(ა)იპ-ის ,,საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის” (GLIP)  - წევრი.

 

განათლება

1989-1994 წწ. - სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგისტრი -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.